Ga naar de inhoud

De content levenscyclus

Wie succesvol wil zijn met online content doet er goed aan om te werken met de content levenscyclus. Er zijn veel meer zaken van belang dan alleen het publiceren van artikelen. Redacties en contentmanagers houden grip op hun werkproces en houden content altijd up to date als ze deze 8 stappen van de content levenscyclus doorlopen.

Het succesvol publiceren en managen van online content is een stuk complexer geworden in de afgelopen jaren. In deze tijd van information overload is het belangrijk om rekening te houden met een aantal stappen om content consequent en kwalitatief hoogwaardige te houden, bereik te optimaliseren en het online publicatieproces beter te managen.

Promotie en beheer van content

Waarom? Online publiceren is meer dan: bedenken, produceren en publiceren. Dat een goed verhaal een groot publiek krijgt, is niet langer vanzelfsprekend. Er is voor consumenten veel keuze, eigenlijk te veel. Een goede analyse van het gedrag van de doelgroep en het promoten van content zijn net zo belangrijk geworden. Ook het beheer van online content is belangrijk: internet slibt langzaam dicht met verouderde artikelen. Uitgevers zullen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om content voor gebruikers relevant te houden en verhalen zonder waarde voor de doelgroep ‘op te ruimen’.

Deze stappen staan hieronder beschreven en vormen samen de content levenscyclus.

Content levenscyclus

Met de volgende stappen doorloopt een redactie een volledige content levenscyclus en blijven uitgevers grip houden op hun content. De content levenscyclus biedt houvast voor een vlot redactieproces, houdt rekening met de houdbaarheidscyclus van content en kan goed gebruikt worden in combinatie met een contentkalender.

 
Content levenscyclus: creatie

1: Het Concept

In de conceptfase worden contentideeën ontwikkeld en bedacht. Dat kan zijn op basis van de actualiteit, op basis van de conceptformule, op basis van campagnes of op basis van zoekwoord analyses in Google en Google analtics. Als redacties werken met een duidelijk concept of met content pijlers blijft de content consistent van kwaliteit.

2: De Intake

In de intakefase wordt een contentidee getoetst aan de contentstrategie en het daarop gebaseerde inhoudelijke concept. Denk daarbij aan zaken als toonzetting, invalshoek, beeld, inhoudelijke pijler, doelstelling en intentie. Ook wordt er in deze fase nagedacht over de KPI’s en doelen die content moet behalen. Bovendien wordt er goed gekeken op welke kanalen deze content gepubliceerd moet worden en of dat eisen stelt aan de vorm, inhoud en gebruik van beeldmateriaal. Contentideeën die niet voldoen aan de vooraf gestelde eisen zouden moeten worden aangepast of niet niet worden geproduceerd.

3: De Productie

Deze stap ligt voor de hand. Content moet nu eenmaal geproduceerd worden. Maar belangrijk is om te realiseren dat naast de inhoudelijke productie van tekst, beeld, audio of video – de content dus – ook de context moet worden gemaakt. De context van content is bijvoorbeeld de SEO, de tag-  en categoriestructuur, externe links en bijvoorbeeld opmerkingen over auteursrechten, locatie en houdbaarheid. Dat is meta informatie die in de beheerfase van content van essentieel belang is. Probeer in deze fase ook in één keer content te maken voor verschillende kanalen. De fotograaf kan ook snel foto’s maken voor Instagram en als er video geschoten wordt. En denk aan extra video materiaal voor op Facebook of op de blog.

4: Monitoring

In deze stap wordt de kwaliteit van de content getoetst aan voorafgestelde eisen, denk aan de contentstrategie, -formule en of de content goed genoeg is om de gestelde doelen te behalen. Ook wordt de context van de content gecontroleerd en alle externe links gecheckt. Het is een proces dat dus iets verder gaat dan alleen eindredactie.

 
Content levenscyclus: promotie

5: Publicatie

De middelste stap is de meest logische als het op online uitgeven aankomt: de publicatie van content. Als de content op meerdere kanalen gepubliceerd moet worden vergeet dan niet te kijken naar SEO informatie. Een handige tip is om speciale publicatietools te gebruiken, zoals HootsuiteBuffer of Co-schedule. Besteed ook goed aandacht aan social media teksten om de content ook daar te publiceren. Maak deze dus niet hetzelfde als het bericht.

6: De Promotie

In de promotiefase wordt content aan de man gebracht. Dat betekent dat content wordt geplaatst op social media en eventueel wordt ondersteund door betaalde promotie op Facebook, Twitter of linkedin of via SEA (afhankelijk van de KPI’s). In dit traject is het ook goed content op te nemen in nieuwsbrieven of om brand ambassadors in te zetten voor de verspreiding van content via social media, bijvoorbeeld via de accounts van medewerkers.

 
Content levenscyclus: beheer

7: De Analyse

Nadat content is gepubliceerd en gepromoot is het belangrijk om Google Analytics en de analyses van verschillende social media nauwlettend in de gaten te houden. De analyses zeggen veel over de respons van gebruikers op de content en dus ook over het succes ervan. Vooral het deelgedrag van de doelgroep is hierin erg belangrijk. Aan de hand van de meeste en slechts gedeelde content kan een redactie op weekbasis toetsen of de ingezette koers voldoet. In de analyse fase worden ook KPI’s nauwlettend in de gaten gehouden. Denk daarbij niet alleen aan pageviews, maar ook aan KPI’s als leestijd, waar haken mensen af in video’s, engagement rate op social media en conversie.

8: Het beheer

De laatste fase is de beheerfase. Hierin worden keuzes gemaakt over levensduur van content. Gepubliceerde content vindt gemiddeld 50% van z’n bereik 10 dagen na publicatie en 75% van z’n bereik na ongeveer 30 dagen. Als het bereik niet voldoet aan de vooraf gestelde eisen, dan is beheer op z’n plaats. Denk bijvoorbeeld aan actuele updates, het aanpassen van zoekwoorden of de extra promotie van content via social media. Maar bepaalde typen content moet ook aan de hand van actualiteit aangepast worden, of verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan een actie die afloopt, of een blogposts over de bijtelling van elektrische en hybride auto’s. In de afgelopen jaren zijn daar veel belastingtechnische veranderingen geweest. Maar veel van deze verouderde en onjuiste content staat vaak nog op de 1e positie bij Google. De beheerfase kent verschillende ijkmomenten waarop content wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld in 10 dagen na publicatie, in relatie tot de KPI’s, maar ook na 100 dagen, in relatie tot relevantie en houdbaarheid. Artikelen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen, moeten worden gearchiveerd of verwijderd.
grafiek-houdbaarheid-blog-2a

Bereken de levensduur van content met deze simpele formule.

Lees ook: Waneer is content succesvol en het artikel over: Waarom delen mensen content?