Ga naar de inhoud
Social media gebruik in Nederland 2015 - 2020

Social Media in Nederland in 2020: Facebook stijgt licht, Instagram stijgt sterk

We zijn het afgelopen jaar meer social media gaan gebruiken. Vooral Instagram en Youtube kenden een stijging in het aantal gebruikers. Facebook heeft de daling gekeerd en kan in 2020 rekenen op meer gebruikers. Dat blijkt uit het jaarlijkse Social Media Onderzoek Nederland van Newcom.nl.

In het rapport berekent Newcom het social media gebruik onder een representatieve groep van 70000 Nederlanders van 15 jaar en ouder. De onderzoekers van Newcom concluderen dat social media gebruik in Nederland stijgt. Enkele conclusies:

 • Instagram stijgt met 710.000 gebruikers het meest (+14%) van 4,9 naar 5,6 miljoen
 • Facebook gebruik groeit weer met 2% van 10,1 naar 10,4 miljoen (+230.000)
 • Youtube heeft 430.000 (+5%) meer kijkers, van 8,7 naar 9,1 miljoen
 • Tik Tok is dit jaar voor het eerst gemeten: Nederland heeft 1,1 miljoen Tik Tokkers, daarvan zijn er 700.000 boven de 15 jaar en 425.000 in de leeftijd 6 t/m 14 jaar
 • LinkedIn groeit licht (2%) van 4,6 naar 4,7 miljoen gebruikers
 • Twitter weet de daling te keren met 310.000 meer gebruikers (+13%) van 2,5 naar 2,8 miljoen
 • Snapchat heeft 13% meer gebruikers en stijgt (+310.000) van 2,4 naar 2,7 miljoen vooral jonge gebruikers
 • Pinterest gebruik blijft nagenoeg stabiel met 3,5 miljoen gebruikers.

Social media gebruik 2015-2020

Social media gebruik in Nederland 2015 - 2020

Je ziet in bovenstaande grafiek dat alle social media in Nederland een groei hebben gezien in 2019. De ‘deuk’ die platforms als Facebook en Twitter in 2018 hebben opgelopen – vanwege schandalen, privacy issues en toenemend nep nieuws – hebben niet geleid tot verdere daling. De meest gebruikte social media in Nederland zijn Facebook, Youtube en Instagram.

Dagelijks gebruik 2015 – 2020

Dagelijks gebruik social media in Nederland 2015 - 2020
In het dagelijks gebruik van social media in Nederland blijft Facebook heer en meester met 7,1 miljoen gebruikers van 15 jaar en ouder. Instagram (ook van Facebook) met 3,4 miljoen dagelijkse gebruikers zag een stijging van maar liefst 29% ten opzichte van de hoeveelheid gebruikers van vorig jaar. Youtube heeft 2,8 miljoen gebruikers: 14% meer dan vorig jaar. Het dagelijks gebruik van alle social media steeg, behalve van Pinterest.

 • Facebook: 7,1 miljoen (+4%)
 • Instagram: 3,4 miljoen (+29%)
 • Youtube: 2,8 miljoen (+14%)
 • Snapchat: 1,5 miljoen (+17%)
 • Twitter: 1,13 miljoen (+15%)
 • Pinterest: 717.000 (-2%)
 • LinkedIn: 771.000 (+26%)
 • Tik Tok (boven de 15 jaar): 280.000

Opvallende stijgers

Opvallende stijgers in het rijtje dagelijks gebruik zijn Instagram en LinkedIn. Instagram kent vanaf 2016 een sterke groei van bijna 1 naar 3,4 miljoen dagelijkse gebruikers. Ook LinkedIn doet het goed en kreeg er in 2019 160.000 dagelijkse gebruikers bij. De transitie van LinkedIn van digitale rolodex naar volwaardig zakelijk sociaal medium legt het platform geen windeieren. De relevantie onder gebruikers groeit, ook al is er een groot gat tussen alle mensen met een account: 4,7 miljoen en dagelijkse gebruikers: 771.000.

Gebruik naar leeftijd

Social media gebruik Nederland 2010 naar leeftijd

In deze grafiek zie je social media gebruik in Nederland, onderverdeeld naar leeftijd. In verschillende leeftijdsgroepen zie je verschillen in gebruik. Vooral Snapchat, Instagram en Tik Tok kennen een groter gebruik onder jongeren, zeker in de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar. Zeker na de 40 jaar zijn Facebook en Youtube de meest gebruikte platforms.

social media dagelijks gebruik naar leeftijd in 2020

Je ziet dat Facebook bij het dagelijks gebruik van social media in Nederland de meest dominante positie heeft bij alle leeftijdsgroepen, behalve jongeren onder de 20 jaar. Daar zijn het vooral Instagram,  Snapchat en Youtube die dagelijks worden gebruikt. Vanaf 40 jaar spelen platforms anders dan Facebook maar een marginale rol. De gemiddelde leeftijd in Nederland is 43 jaar voor vrouwen en 41 jaar voor mannen. Je kunt dus concluderen dat Facebook voor de oudere helft van Nederland en Instagram voor de jongere helft van Nederland de belangrijkste kanalen zijn.

Facebook versus Instagram

Groei van Facebook en Instagram onder dagelijkse gebruikers tussen 2017 en 2020
Je ziet hier dat de groei van Facebook (dagelijks gebruik) toeneemt in oudere leeftijdscategorieën vanaf 40 jaar. Onder de 40 jaar neemt het dagelijks gebruik van Facebook af. Geruchten over het feit dat Facebook ‘over’ is, zijn dus niet waar. Dat geldt zeker niet voor Instagram. Het dagelijkse gebruik van het platform stijft in de afgelopen jaren over alle leeftijdsgroepen. De groei van Instagram onder de jonge doelgroep tot 20 jaar vlakt echter af (maar is wel hoger dan Facebook gebruik in dezelfde leeftijdscategorie).

Gemiddeld 98 minuten per dag

Het onderzoek van Newcom stelt dat Nederlanders gemiddeld 98 minuten per dag besteden aan social media. Vrouwen met 201 minuten meer dan mannen met 95 minuten. Ook opleidingsniveau speelt een rol. Hoe lager opgeleid, hoe meer tijd er aan social media wordt besteed. Het verschil tussen VMBO en HBO/WO is respectievelijk 201 en 90 minuten per dag. De verschillen in leeftijd zijn:

 • 15-19 jaar: 143 minuten
 • 20-39 jaar: 114 minuten
 • 40-64 jaar: 85 minuten
 • 65+: 82 minuten

Nieuw: Tik Tok

Dit jaar hebben de onderzoekers van Newcom ook ‘new kid on the block’ Tik Tok gemeten. Het gebruik in Nederland komt neer op 1,125 miljoen nederlanders. Daarvan zijn er 700.000 boven de 15 jaar en 425.000 tussen de 6 en 14 jaar (deze doelgroep is niet meegenomen in het onderzoek, gegevens zijn via de deelnemende ouders verkregen). Het gebruik van Tik Tok is het grootst onder meisjes in de leeftijdsgroepen 9-11 jaar (41%) en 12-14 jaar (39%). De leeftijdsopbouw van Tik Tok is als volgt:

 • 6-8 jaar: 85.000
 • 9-11 jaar: 185.000
 • 12-14 jaar: 155.000
 • 15-19 jaar: 180.000
 • 20-24 jaar: 110.000
 • 25-29 jaar: 100.000
 • 30-34 jaar: 105.000
 • 35-39 jaar: 60.000
 • 40 jaar en ouder: 145.000

Grote dank aan Neil van der Veer, Steven Boekee en Hans Hoekstra van Newcom Research & Consultancy B.V. voor de cijfers.

Bladendokter training instagram - 12 mei 2020