Ga naar de inhoud

Uitgeverijen in Nederland lopen achter qua Data Maturity

De Mediafederatie heeft in samenwerking met The Big Story onderzoek gedaan naar het gebruik van data en marketingtools onder Nederlandse uitgevers. De data-gedreven werkwijze van uitgevers is niet optimaal net als het gebruik van beschikbare marketingtools.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van het Data Maturity Model van The Big Story. Respondenten hebben hun eigen uitgeverij ingedeeld in een van de fases van het model. De maturity-niveaus in het model definiëren schalen van volgroeidheid in relatie tot data-gedreven werk. Naarmate een bedrijf verder is in het maturity model, is het in staat om de digitale transformatie in de uitgeefwereld beter te integreren in de praktijk.

Vijf niveaus in digitale transformatie

Het model kent vijf niveaus van Data Maturity: Ad hoc, Opportunistisch, Systematisch, Onderscheidend en Transformerend. Om te bepalen in welke fase een organisatie zich bevindt wordt er naar vier onderdelen van een bedrijf gekeken: de aansturing vanuit het management, de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie, de opslag en gebruik van data en het gebruik van de nodige technologie.

Het resultaat: uitgevers hebben een grote uitdaging met marketingdata & -analytics

Uit het onderzoek blijkt dat uitgevers in Nederland zich in de tweede fase van het Data Maturity model begeven: de Opportunische fase. Dit houdt in dat data niet van strategisch belang is en er geen directieleden, maar medewerkers verantwoordelijk zijn voor data. Verder zijn strategie en beleid rondom data vaag en is er maar een kleine groep experts dagelijks mee bezig. De kwaliteit van data-analytics is laag, weinig mensen hebben toegang en er wordt ook weinig data opgeslagen. Er is een basic analytics pakket en de data wordt voornamelijk gedeeld via simpele programma’s zoals excel.

Investeren op alle onderdelen van Data Maturity

Als uitgeverijen data- en marketingtools beter willen inzetten dan biedt het Data Maturity model houvast. Per fase wordt beschreven wat de kritische succesfactoren zijn en hoe die zijn te vertalen naar een nieuwe strategieën en stappenplannen. Om vanuit fase twee naar volgende fases te groeien, zullen uitgeverijen moeten investeren op verschillende niveaus. Belangrijk is dat er vanuit het management een duidelijke strategie en een duidelijk beleid moet komen. Ook vereist data maturity op organisatorisch niveau de nodige aanpassingen: zowel op basis van technologie als personeel. Er zullen meer experts nodig zijn die met data bezig zijn. Dat kan door bijvoorbeeld meer medewerkers op te leiden. Om de technologie naar een hoger niveau te tillen, zullen uitgevers moeten investeren in meer geavanceerde analytics pakketten en in het maken van dashboards.