Ga naar de inhoud

Social media in Nederland 2023: Facebook en Twitter verliezen terrein

Social media gebruik in Nederland is in 2023 weer gegroeid. Vooral Instagram, Tiktok en Snapchat stegen. De meer traditionele socials, zoals Twitter en Facebook, werden minder gebruikt. Dat blijkt uit het jaarlijkse Social Media Onderzoek Nederland 2023 van Newcom.nl.

Onderzoeksbureau meet Newcom het social media gebruik onder een representatieve groep van ruim 7.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder. De onderzoekers van Newcom concluderen dat social media gebruik in Nederland stijgt. Enkele conclusies:
Facebook daalt naar 9,9 miljoen gebruikers (-475.000 gebruikers)
Youtube heeft 630.000 meer (+7%) kijkers, en groeit naar 9,9 miljoen
Instagram stijgt flink door, met ruim een miljoen meer gebruikers (+18%) van 6,6 naar 7,8 miljoen
LinkedIn daalt (-1%) iets en blijft steken op 5 miljoen gebruikers (-47.000)
Pinterest gebruik stijgt 10% naar 4,6 miljoen gebruikers (+403.000)
Twitter daalt enorm met 434.000 minder gebruikers (-13%) van 3,5 naar 3,1 miljoen
Snapchat stijgt 21% (+683.000) van 3,2 naar 3,6 miljoen vooral jonge gebruikers
TikTok Stijgt enorm en heeft er ruim een 1 miljoen volgers bij, van 3 naar 4 miljoen (+34%)

Social media gebruik stijgt in 2023

Social media gebruik is het afgelopen jaar gegroeid van 13,7 miljoen naar 14,1 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder. Zij besteden in 2020 gemiddeld 107 minuten aan social media per dag, dat is in 2023 gegroeid naar 114 minuten. Vooral jongeren zijn meer social media gaan consumeren. In de leeftijd tot 20 jaar besteden Nederlanders 161 minuten per dag aan de socials. In de leeftijd tussen 20 en 39 jaar is dat 147 minuten. Hoe ouder de doelgroep, hoe minder tijd op social media. Voor de leeftijdsgroep van 40 tot 64 jaar geldt een gemiddelde van 95 minuten. En voor de 65+’ers is de tijdsbesteding 88 minuten per dag.

Social media gebruik in Nederland 2015-2023

Social Media gebruik in NL in 2015 tot 2023

Je ziet in bovenstaande grafiek de ontwikkelingen van alle social media in Nederland. Opvallend is de sterke groei van Instagram, TikTok en Snapchat. Het zijn dus vooral de visuele socials die stijgen in gebruik. Deze trend zet zich al een paar jaar in. En dit jaar zie je dat dit ten koste gaan van meer ’traditionele’ socials als Facebook en Twitter.

Dagelijks gebruik social media 2015 – 2023

Dagelijks social media gebruik in Nederland stijgt. Vooral Instagram, TikTok en Snapchat. Facebook en Twitter dalen in gebruik.


Dagelijks gebruik van social media in Nederland is vooral bij de visuele platforms gestegen. Instagram, Snapchat en vooral TikTok kregen er veel dagelijkse gebruikers bij. TikTok gebruik stijgt met 54%. Voor Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn en Twitter was dat niet het geval. Vooral Twitter moet het in 2023 ontgelden, met een verlies van 26%. Facebook blijft in het dagelijks gebruik van social media in Nederland de grootste met 6,6 miljoen gebruikers van 15 jaar en ouder. Het dagelijks gebruik van alle social media in Nederland:
Facebook: van 6,9 naar 6,6 miljoen (-270.000 = -4%)
Instagram: van 4,0 naar 4,7 miljoen (+725.000 = 18%)
Youtube: blijft op 3,5 miljoen (+40.000 = -1%)
Snapchat: van 1,9 naar 2,5 miljoen (+587.000 = 30%)
Tik Tok: van 1,6 naar 2,5 miljoen (+862.000 = 54%)
Twitter: van 1,4 naar 1,1 miljoen (-377.000 = -26%)
LinkedIn: van 1,2 naar 1,0 miljoen (- 154.000 = -13%)
Pinterest: van 1,0 naar 0,8 miljoen (-152.000 = -15%)
BeReal: is nieuw in de lijst met 0,8 miljoen gebruikers

Instagram groeit sterkt bij 40+

Instagram heeft er veel nieuwe gebruikers bij in 2023. Meer dan een miljoen nieuwe gebruikers (+18%) installeerden de app. De groei zit vooral in de groep 40+’ers. Opvallend is het feit dat Instagram-gebruik juist daalt bij de jongere doelgroep tot 20 jaar. Je ziet dat deze groep kiest voor Snapchat, TikTok en BeReal.

Instagram gebruik in 2023 stijgt. Vooral onder de doelgroep va 40+'ers. Onder een jonge doelgroep zie je gebruik zelfs licht dalen.

Ook TikTok groeit bij 40+’ers

De enorme groei van TikTok zet door. Was het platform al enorm gestegen in 2021 van 0,7 naar 1,7 miljoen gebruikers, in 2022 van 1,7 naar 3 miljoen en in 2023 hebben 4 miljoen Nederlanders de app gedownload. De meerderheid van deze gebruikers is dagelijks actief op het platform. Het dagelijks gebruik van TikTok is explosief gestegen tot 2,5 miljoen gebruikers (+54% ten opzichte van 2022) en daarmee is het platform veel groter geworden dan Twitter, LinkedIn en Pinterest. TikTok is al lang niet meer het domein van de dansende meisjes. In de cijfers hieronder zie je over verschillende leeftijdscategorieën een grote groei, vooral in de leeftijd vanaf 20 jaar. Ook zitten er inmiddels meer dan een miljoen 40+’ers op het platform.

TikTok gebruik in 2023. Je ziet dat steeds meer 40+'ers gebruik maken van het platform

Verschil tussen gebruiken en zelf plaatsen van content op social media

In de onderstaande grafiek zie je dat er een groot verschil is tussen gebruik, dagelijks gebruik en het zelf plaatsen van content. Social media kun je op verschillende manieren gebruiken. Je kunt er passief naar content kijken of ook actief content plaatsen. Je ziet dat sommige platforms meer geschikt zijn voor actieve gebruikers, zoals bij Instagram, Snapchat en BeReal en sommige meer voor passief gebruik, zoals bij Youtube of Pinterest.

Er is een groot verschil tussen social media gebruiken, dagelijks gebruiken en plaatsen

De percentages actieve gebruikers – dus mensen die zelf content plaatsen – per social platform zijn:
Youtube: 18%
Facebook: 67%
Instagram: 65%
LinkedIn: 40%
Pinterest: 24%
TikTok: 45%
Snapchat: 81%
BeReal: 89%

Grote dank aan aan Newcom Research & Consultancy B.V. voor de cijfers.