Ga naar de inhoud
brandarchetype leraar, gids of mentor

Brand archetype: de Leraar

Het brand archetype de Leraar geeft merken een intelligente uitstraling. De Leraar weet alles, kent de weg en deelt z’n kennis graag met anderen. Verder is de Leraar ook slim genoeg om toe te geven dat het zelf niet alles kan weten. De Leraar zoekt het dan op, doet onderzoek, gaat in beraad en vraagt het anderen. Net zo lang tot het antwoord is gevonden.

Over het archetype: Leraar

De Leraar begrijpt de wereld om zich heen en wil deze kennis overdragen. Het is visionair en intelligent en wil anderen inspireren en aanzetten tot nadenken. De Leraar wil weten hoe de wereld in elkaar zit en is constant op zoek naar de waarheid. De Leraar doet voor hoe het moet, laat zien hoe het werkt en duidt het hoe en waarom. De Leraar onderwijst, wil ook verdiepen en komt met achtergronden, context en perspectief.

Voorbeelden uit de cultuur en literatuur

Er zijn talloze voorbeelden van de Leraar in cultuur en literatuur. Denk aan historische figuren zoals Zarathustra en Confusius. Of aan fictieve figuren zoals Nestor, de wijze oude koning uit de Illias van Homerus tot Mr. Myagi, de coach van the Karate Kid. Dit archetype representeert weliswaar de wijze, oude man, maar kent verschillende verschijningsvormen. Denk aan het karakter Hermoine uit Harry Potter. De eigenwijze vriendin op de tovenaarsschool is ijverig, een echte studiebol en weet met haar slimheid Harry te helpen in de strijd tegen het kwaad. Het archetype de Leraar representeert ook de gids, die de weg wijst en de mooie of belangrijke dingen laat zien. Of de goeroe, coach of mentor die mensen begeleidt of bijstaat in een meer spirituele of persoonlijke reis. Yoda uit de Star Wars-trilogie is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld, omdat hij bijna alle kwalificaties van dit archetype bezit.

Leraar-merken

Leraar-merken zijn bedrijven die slimme producten op de markt brengen, zoals Google. Of merken waar informatie en kennis centraal staan, zoals Gartner of de conferenties van TED.com, met de inspiratieve talks van grote denkers. ‘Ideas worth spreading’, is niet voor niets hun motto. Het blad Quest is ook een goed voorbeeld. Dit tijdschrift brengt ‘braintainment’, je leert op elke pagina wel iets nieuws, het blad is de leraar van het schap. Denk ook aan een merk als Wikipedia, de onuitputtelijke bron van feiten, geschiedschrijvingen, personalia en definities.

De Leraar in marketing

Leraar-merken worden vaak ook gezien als merken die veel expertise over een bepaald onderwerp in huis hebben. Of die die veel geld en energie stoppen in Research & Development. Het archetype De Leraar geeft merken een intelligent of visionair imago. Het is ook belangrijk voor merken die bezig zijn met Thought Leadership, het creëren van een mentale leiderschapspositie in een bepaald veld of expertise en het zijn van een belangrijke stem in de publieke opinie. Een belangrijk aspect van Thought Leadership is het onbaatzuchtig delen van kennis en informatie. Kennisoverdracht van De Leraar is een intrinsieke motivatie, geen business model.

Case: Vox

Vox is een relatief nieuw journalistiek merk dat, zoals het zelf zegt, het nieuws uitlegt. Vox.com is opgericht door Ezra Klein, voormalige werknemer bij The Washington Post. Klein schreef zijn opening essay “How politics makes us stupid” over hoe mensen zichzelf beschermen tegen informatie die in conflict is met hun kern-overtuigingen. Hij wilde met Vox een onafhankelijk nieuwsmerk oprichten, zonder politieke kleur. Zo probeert hij mensen op een objectieve manier te informeren, zodat zij zonder politieke strekking hun eigen mening kunnen vormen. Vox vindt dat wij in een wereld leven met te veel informatie en te weinig context. Nieuwsmedia gaan er vaak van uit dat hun lezers de context weten. Als zij schrijven over 9/11, gaan zij ervan uit dat iedereen weet wat er toen is gebeurd. Vox echter vindt dat de context altijd uitgelegd moet worden. Dit typeert dit journalistieke merk als Leraar-merk. Ze willen hun lezers helpen bij het beter begrijpen van de content, ze willen de informatie die ze geven uitleggen en duiden.

Passend bij jouw merk?

Het archetype de Leraar kan goed voor jouw merk identiteit zijn, als:

  • Het merk expertise heeft over een bepaald onderwerp en onbaatzuchtig z’n kennis deelt
  • Het merk content produceert dat lezers achtergronden, uitleg en context geeft of dat gebaseerd is op de wetenschap
  • Het merk mensen helpt om meer kennis over de wereld te verkrijgen
  • Het merk slimme producten op de markt brengt

Ambities: Wil om de wereld te begrijpen en expert zijn
Valkuilen: Blijven hangen in het studeren van alle details, zonder over te gaan tot actie of het nemen van een beslissing. Betweterigheid en een geheven vinger
Angsten: Niet geloofd of misleid worden, fouten maken, gepasseerd worden door anderen die jonger of slimmer zijn