Ga naar de inhoud
Social media in Nederland. cijfers over 2024

Gebruik van social media in 2024 groeit gestaag door

Social media gebruik in Nederland zal in 2024 gestaag doorgroeien. Alle social media platforms ebben er meer gebruikers bijgekregen, ten opzichte van vorig jaar. Zelfs Facebook, een platform dat de afgelopen jaren gebruikers verloor, groeit en blijft het grootste platform in Nederland.

Onderzoeksbureau Newcom meet ieder jaar het social media gebruik onder een representatieve groep van ruim 7.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder. De onderzoekers van Newcom concluderen dat social media gebruik in Nederland in 1014 weer zal stijgen. Enkele conclusies:
Facebook stijgt 3% van 9,9 naar 10,1 miljoen gebruikers (+265.000 gebruikers)
Youtube heeft 135.000 meer (+1%) kijkers, en groeit van 9,9 naar 10,1 miljoen gebruikers
Instagram stijgt gestaag door, met 255.000 meer gebruikers (+3%) van 7,8 naar 8 miljoen
LinkedIn stijgt flink (+10%) iets en gaat van 5 naar 5,5 miljoen gebruikers (+510.000)
Pinterest gebruik daalt licht met 2% van 4,6 naar 4,5 miljoen gebruikers (-85.000)
X (Twitter) weet de daling in 2023 (-13%) om te buigen naar groei. van 3,1 naar 3,2 miljoen (+4%)
Snapchat stijging in 2023 stagneert. In 2024 is er 1% daling (-40.000) van 3,9 naar 3,8 miljoen
TikTok enorme stijging van 2023 (+34%) stagneert. Groei in 2024 is 6%, van 4 naar 4,3 miljoen (+230.000).

Social media in 2024: meer gebruikers en meer kanalen per gebruiker

Social media gebruik is de afgelopen 9 jaar gegroeid van 12,3 miljoen gebruikers in 2016 naar 14,3 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2024. Zij besteden in 2020 gemiddeld 98 minuten aan social media per dag, dat is in 2024 gegroeid naar 115 minuten (bijna 2 uur). Vooral jongeren zijn meer social media gaan consumeren. In de leeftijd tot 20 jaar besteden Nederlanders 168 minuten per dag aan de socials. In de leeftijd tussen 20 en 39 jaar is dat 154 minuten. Hoe ouder de doelgroep, hoe minder tijd op social media. Voor de leeftijdsgroep van 40 tot 64 jaar geldt een gemiddelde van 95 minuten. En voor de 65+’ers is de tijdsbesteding 83 minuten per dag.

Social media in Nederland. Hoeveelheid tijd en hoeveelheid kanalen per gebruiker. Cijfers van 2020-2024.

Ook zijn Nederlanders steeds meer verschillende kanalen gaan gebruiken. In de grafiek hierboven zie je de hoeveelheid minuten per dag, die besteed worden aan social media. Bovendien zie je hoeveelheid kanalen per gebruikersgroep. Die stijgt, vooral in de groep tussen de 20 en 39 jaar oud. Daar zie je een groei van gemiddeld 4,7 verschillende kanalen in 2020 naar gemiddeld 6 verschillende kanalen in 2024. Jet ziet dat vooral deze groep experimenteert met de nieuwe kanalen, die er de afgelopen jaar zijn bijgekomen, zoals Threads (van Instagram) en zogenaamde ’twitter-alternatieven, zoals Bluesky en Mastodont. Ook het gebruik van BeReal, Discord en Polarsteps groeit. Bij de overige leeftijdsgroepen is de hoeveelheid gebruikte kanalen redelijk stabiel, ten opzichte van vorig jaar.

Social media gebruik in Nederland 2015-2024

Je ziet in bovenstaande grafiek de ontwikkelingen van alle social media in Nederland. Opvallend is de sterke groei van Instagram, TikTok en Snapchat, in 2023, die in 2024 doorzet, maar wel afvlakt. Het zijn dus vooral de visuele socials die stijgen in gebruik. Deze trend zet zich al een paar jaar in. De daling van de meer traditionele socials, zoals facebook en X (Twitter) in 2023, heeft zich in 2024 gekeerd in een lichte groei.

Dagelijks gebruik social media 2015 – 2024

Dagelijks gebruik van social media in Nederland is bij alle platforms gestegen, behalve bij Snapchat. Vooral X (Twitter), LinkedIn, TikTok en Instagram kregen er veel dagelijkse gebruikers bij. Facebook blijft in het dagelijks gebruik van social media in Nederland de grootste met 6,6 miljoen gebruikers van 15 jaar en ouder, dat is nagenoeg gelijk aan de cijfers van 2023. Het dagelijks gebruik van alle social media in Nederland:
Facebook: van 6,6 naar 6,6 miljoen (+20.000 = 0%)
Instagram: van 4,7 naar 5 miljoen (+240.000 = 5%)
Youtube: van 3,5 naar 3,6 miljoen (+120.000 = 3%)
Tik Tok: van 2,5 naar 2,6 miljoen (+130.000 = 5%)
Snapchat: van 2,5 naar 2,4 miljoen (-70.000 = -3%)
X( Twitter): van 1,1 naar 1,3 miljoen (+240.000 = 22%)
LinkedIn: van 1,0 naar 1,2 miljoen (+195.000 = 20%)
Pinterest: van 0,8 naar 0,9 miljoen (+100.000 = 12%)
BeReal: van 0,8 naar 0,7 miljoen (-120.000 = -14%)
Discord: van 0,4 naar 0,6 (+180.000)
Reddit: van 0,3 naar 0,5 (+165.000)
Signal: van 0,2 naar 0,4 (+160.000)
Threads: nieuw naar 0,3 miljoen gebruikers

Instagram gebruikt groeit, maar niet onder tieners

Dagelijks Instagram gebruik blijft groeien, behalve onder tieners. In de leeftijdscategorie onder de 20 jaar zie jet het gebruik dalen met 2% ten opzichte van de cijfers uit 2023 en met 7% ten opzichte van 2022. Voor de jongste doelgroep van 15-19 jaar oud blijft Snapchat het groots in het dagelijks gebruik (65%), gevolgd door TikTok (55%) en Instagram (52%). Bij alle andere leeftijdscategorieën stijgt het dagelijkse gebruik van Instagram ten opzichte van de jaren ervoor.

Grote dank aan aan Newcom Research & Consultancy B.V. voor de cijfers.
Foto door Grant S via Unsplash, Grafieken door The Big Story.