Ga naar de inhoud

De contentkalender uitgelegd

De contentkalender lijkt het nieuwe toverwoord in contentmarketing te zijn. Een overzicht van al je content in één kalender klinkt handig. En dat is het ook, als je weet waar je moet beginnen. Daarom een basisles in contentkalenders.

Een contentkalender is een overzicht waarin alle content die je wilt maken wordt ingeroosterd. Voor het plannen van artikelen in tijdschriften en kranten is een dergelijke redactionele kalender heel gebruikelijk, maar in contentmarketing wordt deze manier van plannen nu ook steeds vaker gebruikt. Het is een visuele tool om het creëren van content makkelijker te maken door vooruit te denken over de content die je over een week, maand of jaar wilt plaatsen. Alle soorten content, van blog artikelen tot social media updates kunnen van idee tot publicatie worden vastgelegd. Een dergelijke kalender kun je zelf maken in Excel of Google Docs, maar er zijn ook online contentkalender tools.

contentkalender template

In een contentkalender worden in ieder geval de volgende vragen beantwoord en ingevuld in de kalender:

  • Deadlines: Wanneer moeten de opzet, de uiteindelijke versie en de publicatie af zijn?
  • Kop: Hoe noem je de content?
  • Auteur: Wie gaat de content maken ?
  • Kanaal: Waar de content gepubliceerd wordt; blog, social media, print, etc.?
  • Doelgroep: Voor wie is de content bedoeld?
  • Soort content: Is het een artikel, een video, een infographic, etc.?
  • Thema: Onder welke categorie valt de content?
  • Levenscyclus: Hoe lang is de content houdbaar en wat gebeurt er als het ‘over datum’ is?

De kalender vullen

Voor het vullen van de kalender kun je een brainstormsessie organiseren om ideeën te verzamelen. De contentformule is leidend, want daarin is vastgesteld wat je als bedrijf wilt uitdragen. Denk hierbij niet alleen aan wat je wilt vertellen, maar ook wat je publiek wil weten. Gebruik daarom je analytics van bestaande content, veel gestelde vragen van klanten en de trends in zoekmachines en op social media. Leg vast met welke frequentie content zal worden verspreid over je verschillende kanalen.Wanneer soorten content worden aangeduid met tijd zijn er drie soorten die in de contentkalender kunnen worden ingevuld; actualiteiten, kalendercontent en tijdloze content.

Actualiteiten
Onder actualiteiten vallen wereldnieuws, nieuwtjes uit het vakgebied en virals. Hiervoor moet ruimte worden opengelaten in de contentkalender, want actualiteiten kunnen uiteraard niet van tevoren voorspeld worden. Deze plekken worden op het laatste moment pas ingevuld, maar wel vast toegewezen aan degene die de content zal maken. Het inplannen van actualiteiten helpt met het bepalen van de frequentie waarmee je dit soort nieuws wilt brengen en zorgt dat er tijd gereserveerd is om deze content te cureren.

Kalendercontent
Kalendercontent gaat over onderwerpen die te voorspellen zijn. Daaronder vallen feestdagen, jaarlijks terugkerende evenementen in het vakgebied en belangrijke data binnen het bedrijf. Voor deze content kan voorbereidend werk worden gedaan, die later wordt aangevuld met up to date informatie die het onderwerp relevant maken voor dat moment.

Tijdloze content
Tijdloze content is het soort content dat je het hele jaar door kunt publiceren. Deze content is niet tijdsgebonden kan dus ver vooruit gepland en gemaakt worden. Het wordt daarom ook wel evergreen content genoemd, naar bomen die het hele jaar door groen blijven. Veel voorkomende vragen van klanten  kunnen in tijdloze content worden beantwoord.

Een hele andere manier om na te denken over soorten content is het HHH model van Google voor het plannen van content. Het model bestaat uit Hero, Hub en Hygiene content, waarbij de soorten worden geduid door de manier waarop het publiek de content tegenkomt. Bij Hero content is dit omdat de content viral is gegaan, mensen vinden Hub content omdat met vaste regelmaat wordt gepubliceerd en Hygiene content wordt gevonden via zoekmachine’s.

De voordelen

Het gebruik van een contentkalender voorkomt uitstelgedrag en stress, door duidelijke deadlines en taakverdelingen. Wanneer alles is vastgelegd wordt het maken van content een deel van de workflow, waardoor er regelmaat komt in de publicatie van content. Het biedt structuur en een overzicht van het grote geheel. Zo zorg je voor variatie in je content terwijl er een duidelijke lijn in je communicatie zit. Ook kun je in één oogopslag zien hoe je content verdeeld is over verschillende kanalen.

5 criteria van een goede contentkalender

1. Een kalenderweergave en een gedetailleerde weergave
In een contentkalender kan heel veel bruikbare informatie worden verwerkt, maar dit past niet allemaal op de vakjes van een kalender. Voor een overzicht van de deadlines is een weergave van de content op de kalender erg handig maar daarnaast moet er ook een weergave zijn waarin alle details zijn opgenomen zoals de auteur, het kanaal, etc.

2. De mogelijkheid om te schuiven met content
Als er belangrijk nieuws is op de dag dat er eigenlijk tijdloze content gepland stond, wil je deze kunnen verplaatsen op de kalender. Voor tijdloze content maakt het niet uit wanneer het wordt gepubliceerd, maar actualiteiten verliezen hun relevantie als ze uitgesteld worden.

3. Taken verdelen
Middels de contentkalender kunnen voor alle content degenen die de content gaan maken, controleren, publiceren en managen worden aangewezen.

4. De status van de content
De status van de content helpt met het overzichtelijk maken van hoeveel werk er nog moeten worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door de content in te delen in to do, doing en done, zoals bij de scrum methode wordt gedaan.

5. Kleurmarkeringen
Het geven van een kleur aan verschillende categorieën of thema’s geeft inzicht in de onderwerpen van je content en de verdeling ervan.