Ga naar de inhoud

We zijn klaar met clickbait

We zijn klaar met clickbait, zo blijkt uit onderzoek van BuzzSumo. Uit onderstaande grafieken blijkt dat populaire nieuwssites, zoals Buzzfeed en Upworthy een enorme terugval hebben laten zien in de hoeveelheid shares via social media.

Hoe komt dat?

In het rapport Content Trends 2018 stellen de onderzoekers van BuzzSumo – een van de grootste social monitoring tools in de Verenigde Staten – dat er sprake is van een verzadiging in het online medialandschap. Dit heeft geleid tot een veranderend gedrag onder gebruikers. Deze trend illustreren ze aan de hand van een aantal conclusies.

  • De hoeveelheid content (aantal blogposts via WordPress) is het afgelopen decennium exponentieel gestegen
  • De hoeveelheid social posts op Facebook is in 2017 gestegen
  • De hoeveelheid engagement op Facebook is in 2017 sterk gedaald
  • Verkeer via social media is in 2017 gedaald
  • Gebruikers delen meer content via ‘dark social’ (messenger platforms, mail en sociale samenwerkingstools zoals Slack) dan via social media platforms
  • Facebook heeft z’n algoritme aangepast ten nadele van professionele gebruikers, zoals uitgevers

Clickbait is niet langer effectief

Uit het rapport van Buzzsumo blijkt dat het voor content in 2017 steeds moeilijker wordt om engagement te genereren. Waar typische virale content in 2015 nog miljoenen shares genereerden, is dat in 2017 niet meer gelukt. Je ziet dan ook dat populaire nieuwmedia zoals Buzzfeed en Upworthy het bijzonder moeilijk hebben in dit huidige medialandschap. Het rapport stelt dat clickbait koppen en ‘listicles’ hun virale effect hebben verloren. Dit komt volgens Buzzsumo door de moordende competitie op Facebook en het feit dat de lezer inmiddels clickbait-moe is geworden.

social shares voor clickbait daalt, maar stijgt voor kwaliteitsmedia

Content van waarde blijft engagement houden

Slecht nieuws voor uitgevers? Nee. Uit hetzelfde rapport blijkt dat kwalitatief hoogwaardige sites met goede reputaties weinig last hebben van de verzadiging in content en de dalende social engagement. Een platform als The New York Times toont zelfs een stijgende lijn in social shares.

Wat kun je daar als uitgever van leren?

Uitgevers en bedrijven die zich bezighouden met contentmarketing, zullen zich goed moeten realiseren dat het steeds moeilijker wordt om in dit overvolle en verzadigde medialandschap nog aandacht te krijgen voor hun content. Belangrijk om te onthouden is dat waardevolle en relevante content een beter toekomstperspectief heeft dan clickbait. Uitgevers zullen dus kritischer moeten zijn in hun redactionele keuzes en creatiever in hun segmentatie en targeting.