Ga naar de inhoud
Het onderzoek over content marketing strategie

Content marketing strategie nog te weinig aanwezig in organisaties

Slechts 64% van de marketeers en communicatie professionals hebben een content marketing strategie bepaald binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn. Eveneens zegt maar 64% gebruik te maken van een contentkalender. Daarbij komt dat maar 62% van de organisaties vooraf doelstellingen vaststelt voor hun content marketing.

Deze cijfers zijn afkomstig uit ‘Het grote Content Marketing Onderzoek’ dat Platform Content deed in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Leerstoel Content Marketing van de Universiteit van Amsterdam. Het rapport concludeert dat ‘content marketing leeft als nooit te voren’.

Meer content, meer budget

De grote meerderheid (73%) van de respondenten zegt in 2017 meer redactionele content te gaan publiceren dan in 2016. Van de organisaties heeft een meerderheid (68%) in 2017 ook meer budget vrijgemaakt voor content marketing dan in 2016. Ruim de helft (55%) verwacht dat dit de komende jaren verder toe zal nemen en maar 15% denk dat dit de komende jaren af zal nemen.

Meer externe hulp bij realiseren van doelstellingen en uitdagingen

De grootste primaire doelstellingen met content marketing zijn vestiging van (kennis)autoriteit (24%), vergroten van naamsbekendheid (21%), genereren van leads (18%) en realiseren van leads naar sales (15%). De grootste uitdaging zit volgens de organisaties in het ontwikkelen van engaging content (21%) en het meten van resultaten (15%).

Relatie met de doelgroep

De helft van de organisaties zet in op community management. De doelstellingen hiervan zijn het aangaan van de conversatie/dialoog en het versterken van de reputatie. Onvoldoende zeggen zij zich nu in te zetten voor co-creatie (47%), het stimuleren van de conversatie (34%) en het vergroten van de ambassadeurs (34%). Deze verantwoordelijkheid ligt bij 47% van de organisaties bij de (online) marketeers. Maar 18% van de organisaties heeft hier een community manager voor.

Groei van content marketing

Gezien de verwachte toename van redactionele content en de beschikbare budgetten denkt 48% dat het aantal functies betrokken bij content marketing de komende twee jaar toeneemt. 51% van de organisaties maakt voor content marketing al gebruik van een extern bureau of agentschap. Een derde van de organisaties verwacht dat het budget voor extern advies toe zal nemen en maar 9% verwacht dat dit afneemt.

Het grote content marketing onderzoek

Platform Content heeft de resultaten van het grote content marketing onderzoek 2017 uitgebracht. Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop marketeers en communicatie professionals omgaan met content marketing binnen hun organisatie. Lees hier het hele onderzoek.