Skills: Strategie, Consultancy, Coaching

Persona Traject, Customer Journey en Contentstrategie Staedion

Staedion is een van de grootste woningbouwverenigingen in Den Haag. Een op de zeven woningen is er een van deze sociale woningbouwvereniging. Staedion communiceert met 35.000 gezinnen. Hoe doe je dat effectief?

Staedion richt zijn dienstverlening op de meest kwetsbare bewoners van Den Haag. Mensen met lage inkomens, studenten, starters, bejaarden en bewoners met een specifieke problematiek, zoals vluchtelingen, verslaafden, mensen met psychiatrische aandoening en ex-gedetineerden. Om deze groepen op een zo effectieve manier te bereiken heeft The Big Story geholpen met een persona-traject, customer journeys en op basis van deze inzichten is een contentstrategie gemaakt.

 

Personaspel en customer journey

Het is duidelijk: een boodschap voor iedereen is niet langer een strategie van deze tijd. Samen met medewerkers van Staedion (vooral diegene die veel klantcontact hebben, uit verschillende lagen van de organisatie) hebben we een analyse gemaakt van de grote en diverse bewonersgroep.The Big Story heeft een kaartspel ontwikkeld waarmee medewerkers aan de slag gingen. Deze kaarten combineerden keuzes in demografie, mentaliteit, persoonlijkheid en levensstijl. Op basis van deze resultaten zijn vier persona’s bepaald, die allemaal een andere informatiebehoefte, serviceverwachting en mediaconsumptie kennen. De persona’s zijn uitgewerkt in profielen van denkbeeldige bewoners die ook op basis van mentaliteit en persoonlijkheid sterk van elkaar verschillen. Op basis van deze persona’s zijn customer journeys uitgewerkt. Dit legde de basis voor een nieuwe contentstrategie.