Model voor de juiste mediamix voor crossmedia

Mediamix voor crossmedia

Voor het uitvoeren van een crossmediale contentstrategie zijn er inmiddels veel verschillende kanalen voorhanden. Hoe kies je nu de juiste mediamix voor crossmedia in jouw plan? Wie crossmedia serieus neemt, kijkt naar de toegevoegde waarde van verschillende kanalen en de combinatie daarvan.


Het medialandschap is dynamisch en mediagebruik verandert over de jaren. Met de groeiende concurrentie van online en social media, zie je de aard van kranten en tijdschriften veranderen. Printmedia is zijn actualiteit verloren en is zich steeds meer gaan specialiseren in achtergrond en verdieping. Dat zie je vooral bij kranten. Brekend nieuws lees je op Twitter, de achtergrond van het nieuws in de krant van morgen.

Print Verbind

De rol die tijdschriften innemen in het leven van consumenten verandert mee. Van oudsher waren bladen een belangrijke bron van informatie en entertainment. Nu mensen liever hun antwoorden zoeken via Google en hun verstrooiing vinden via social media, zie je dat magazines inzetten op andere toegevoegde waarden. Ze worden instrumenten voor verdieping en verbinding bij specifieke doelgroepen en bieden lezers juist een off line moment.

Brandambassadors

In toenemende mate is conversatie een belangrijke waarde in communicatie. Print praat niet terug, maar dat doen social media wel. Webcare is inmiddels bij veel bedrijven een belangrijke tool voor klantcontact. Steeds vaker worden ook medewerkers ingezet om als brandambassadors naar buiten te treden via blogs en social media om communicatie persoonlijker, toegankelijker en beter benaderbaar te maken. Of dat lukt is sterk afhankelijk van hun inzet.

Model mediamix voor crossmedia

In het model hieronder is communicatie onderverdeeld in verschillende waarden (links). Elk kanaal heeft zijn eigen eigenschappen waarin waarden in meer- of mindere mate tot hun recht komen (rechts). Bij het kiezen van de juiste mediamix voor crossmedia in een contentstrategie kun je jouw communicatiedoelstellingen vertalen naar een van deze waarden. Op die manier kom je tot de juiste crossmedia keuzes.

Model voor een juiste mediamix voor crossmedia.